ФАКТИ ЗА КОТИРАНИТЕ КОМПАНИИ 1H 2022

Публикацијата „Факти за котираните компании“ содржи податоци за најликвидните 20 котирани компании на Официјалниот пазар (Супер котација, Берзанска котација и Задолжителна котација), селектирани според прометот од редовно тргување во периодот 01.01.- 30.09.2022 година, како и збирен преглед за останатите котирани компании со кои се тргувало […]

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux