ФАКТИ ЗА КОТИРАНИТЕ КОМПАНИИ 2021

Публикацијата „Факти за котираните компании“ содржи податоци за најликвидните 20 котирани компании на Официјалниот пазар (Супер котација, Берзанска котација и Задолжителна котација), селектирани според прометот од редовно тргување во периодот 01.01.- 31.12.2021 година, како и збирен преглед за останатите котирани компании со […]

ШТО Е ПОДЕЛБА НА АКЦИИ?

Поделба на акции е постапка со која компанијата ги дели своите акции  односно, една постоечка акција се заменува со одреден број нови акции. Вообичаено целта на оваа постапка е  да се намали цената на една акција и да се зголеми вкупниот износ […]

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux