ФАКТИ ЗА КОТИРАНИТЕ КОМПАНИИ

Публикацијата „Факти за котираните компании“ содржи податоци за најликвидните 20 котирани компании на Официјалниот пазар (Супер котација, Берзанска котација и Задолжителна котација), селектирани според прометот од редовно тргување во периодот 01.01.-31.10.2019 година, како и збирен преглед за останатите котирани компании со кои […]

ТРКАЛЕЗНА МАСА НА ТЕМА: ИДНАТА УЛОГА НА ПАЗАРИТЕ НА КАПИТАЛ ВО МАЛИ И ОТВОРЕНИ ЕКОНОМИИ

На 02 октомври се одржа тркалезна маса на тема „Идната улога на пазарите на капитал во мали и отворени економии„ во организација на Комисијата за хартии од вредност и Македонска берза АД Скопје. Настанот се случи во време на подготовка на законски […]

УПАТСТВА ЗА ОПЕРАТИВНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА FUNDERBEAM ПЛАТФОРМАТА ВО МАКЕДОНИЈА

Македонската берза во соработка со Funderbeam групацијата и нејзината подружница Funderbeam CEE, ја промовира Funderbeam платформата во Република Северна Македонија, со цел на истата да учествуваат македонски инвеститори и друштва. Во регионот Funderbeam платформата се користи во Република Словенија и Република Хрватска. […]

FUNDERBEAM – CROWDFUNDING ПЛАТФОРМА

Funderbeam е платформа за финансирање и тргување на приватни компании со висок раст. Им помага на основачите да соберат средства надвор од границите на својата земја и да обезбедат пристап и ликвидност до инвеститорите во рана фаза на развој. Иновативниот систем на […]

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux